Ecuador 1 / Mérkőzések

x
1. forduló1X2 
2022.02.22. 01:00Vége2 - 1 (2 - 0) 2.802.953.00oddsH2H
2022.02.21. 01:00Vége0 - 1 (0 - 0) 9.004.881.37oddsH2H
2022.02.20. 22:30Ítélettel3 - 0 (0 - 0) 2.309.0029.00oddsH2H
2022.02.20. 20:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.503.253.20oddsH2H
2022.02.20. 02:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.803.602.47oddsH2H
2022.02.19. 23:30Vége1 - 0 (0 - 0) 1.335.7511.00oddsH2H
2022.02.19. 21:00Vége1 - 2 (1 - 1) 3.203.562.21oddsH2H
2022.02.19. 01:00Vége4 - 0 (4 - 0) 1.3323.0067.00oddsH2H